254-Catalallanos

Vida.

Obra
  • 254
Nom
  • Catalallanos
Ciutat i data
  • Banyoles, Març de 2011
Durada
  • 2'40
Instrumentació
  • soprano, two mezzosoprano and alto.
Texts
  • Paco Viciana
Idioma del text
  • Català-Castellà

Obra encàrrec, juntament amb la seva germana Discretament, per a l'agrupació de veus femenines LES SIXTERS. 

Creada doncs per a ser cantada a capella, sense cap instrument musical, amb una agrupació de sis cantants a quatre veus. L'obra no va ser ben rebuda per les mateixes SIXTERS, i a la fi no la varen fer servir.

Joc de significats i sonoritats al llarg de tota la lletra i en el mateix títol de l'obra (Catalans i Castellanos: Catalallanos), a on faig servir aquelles paraules que s'escriuen, i tenen un significat semblant tant en català com en castellà, posant en relleu allò que uneix les dues llengües, i per lo tant, els dos pobles, més que no pas el que ens separa, que també hi és i no cal rebutjar-ho ni negar-ho.

L'obra combina de tal manera els dos idiomes que de fet es canten alhora, i així es pot veure clarament les similituds entre les dues llengues.

Un desig d'harmonia entre dues cultures germanes.

Obra que encara resta per estrenar.

 

 
Catalallanos
 
Pinta la porta pinta-la pinta-la negre,
que sigui de color color negre.
Pinta la puerta píntala de color negro,
que sea de color color negro.
 
Ja ho veus no hi ha tanta diferència entre les dues llengües.
Ya lo ves no hay tanta diferencia entre las dos lenguas.
 
Les diferències les durem fins a la tomba.
Las diferencias nos las llevamos hasta la tumba.
 
Jo pinto la porta de color color vida, que sigui de color color vida.
Yo pinto la puerta de color color vida, que sea de color color vida.
 
Vida.
Vida.
 
 
 
Catalallanos (2'35):
   Download