Simfonia de l'alfabetització

SIMFONIA DE L'ALFABETITZACIÓ - SIMFONIA DE L'ALFABETITZACIÓ - Primer enregistrament :SIMFONIA DE L'ALFABETITZACIÓ - SIMFONIA DE L'ALFABETITZACIÓ - Making of documental :