Simfonia de l'alfabetització

SIMFONIA DE L'ALFABETITZACIÓ - SIMFONIA DE L'ALFABETITZACIÓ - Primer enregistrament :


SIMFONIA DE L'ALFABETITZACIÓ - SIMFONIA DE L'ALFABETITZACIÓ - Making of documental :