QR LLIBRE D'ARTISTA ONÍRICA - MÚSICA

Tracks Onírica Cd (Live 8-10-2023):
 
 1. ONÍRICA I

    Download
 2. INFANTESA - Locució Primer Somni (Jacint Verdaguer)

    Download
 3. INFANTESA - Somnis innocents (Aprofita el moment)

    Download
 4. INFANTESA - Somnis de tendresa (Primera improvisació)

    Download
 5. PUBERTAT - Locució Segon Somni (Alexandre de Riquer)

    Download
 6. PUBERTAT - Somnis de descoberta (Aprenentatge)

    Download
 7. PUBERTAT - Somnis de mirada intensa (Segona improvisació)

    Download
 8. ADOLESCÈNCIA - Locució Tercer Somni (Alexandre de Riquer)

    Download
 9. ADOLESCÈNCIA - Somnis enèrgics (La sort)

    Download
 10. ADOLESCÈNCIA - Somnis en moviment (Tercera improvisació)

    Download
 11. JOVENTUT - Locució Quart Somni (Alexandre de Riquer)

    Download
 12. JOVENTUT - Somnis místics (Engany)

    Download
 13. JOVENTUT - Somnis d'amor etern (Quarta improvisació)

    Download
 14. EDAT ADULTA - Locució Cinquè Somni (Alexandre de Riquer)

    Download
 15. EDAT ADULTA - Somnis de contemplació (Gandhi)

    Download
 16. EDAT ADULTA - Somnis efímers (Cinquena improvisació)

    Download
 17. PRIMERA MADURESA - Locució Sisè Somni (Alexandre de Riquer)

    Download
 18. PRIMERA MADURESA - Somnis lluminosos (Dones al poder)

    Download
 19. PRIMERA MADURESA - Somnis vitals (Sisena improvisació)

    Download
 20. PLENA MADURESA - Locució Setè Somni (Jacint Verdaguer)

    Download
 21. PLENA MADURESA - Somnis infinits (Rutina)

    Download
 22. PLENA MADURESA - Somnis de serenitat (Setena improvisació)

    Download
 23. ONÍRICA II

    Download
 24. BIS (Secció de Rutina)

    Download
 
 
 
 
Fitxa artística i tècnica del Cd:
 
 • Música i Piano: Paco Viciana
 • Any d'edició: 2023
 • Enregistrat durant l'estrena de l'espectacle a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles el 8 d'octubre de 2023
 • Veu en off poemes (Rapsode): Lluís Soler
 • Enregistrament veu en off poemes: Estudis Santa Pau (Tècnic: Abdon Compta)
 • Producció musical: Paco Viciana
 • Producció i coordinació: Possibles Produccions (Anna Bahí  & Paco Viciana)
 • Web oficial de Possibles Produccions: www.possiblesproduccions.com

 

 

 

Tracks Onírica Cd (octubre 2023):
 
 1. ONÍRICA I

    Download
 2. INFANTESA - Locució Primer Somni (Jacint Verdaguer)

    Download
 3. INFANTESA - Somnis innocents (Aprofita el moment)

    Download
 4. INFANTESA - Somnis de tendresa (Primera improvisació)

    Download
 5. PUBERTAT - Locució Segon Somni (Alexandre de Riquer)

    Download
 6. PUBERTAT - Somnis de descoberta (Aprenentatge)

    Download
 7. PUBERTAT - Somnis de mirada intensa (Segona improvisació)

    Download
 8. ADOLESCÈNCIA - Locució Tercer Somni (Alexandre de Riquer)

    Download
 9. ADOLESCÈNCIA - Somnis enèrgics (La sort)

    Download
 10. ADOLESCÈNCIA - Somnis en moviment (Tercera improvisació)

    Download
 11. JOVENTUT - Locució Quart Somni (Alexandre de Riquer)

    Download
 12. JOVENTUT - Somnis místics (Engany)

    Download
 13. JOVENTUT - Somnis d'amor etern (Quarta improvisació)

    Download
 14. EDAT ADULTA - Locució Cinquè Somni (Alexandre de Riquer)

    Download
 15. EDAT ADULTA - Somnis de contemplació (Gandhi)

    Download
 16. EDAT ADULTA - Somnis efímers (Cinquena improvisació)

    Download
 17. PRIMERA MADURESA - Locució Sisè Somni (Alexandre de Riquer)

    Download
 18. PRIMERA MADURESA - Somnis lluminosos (Dones al poder)

    Download
 19. PRIMERA MADURESA - Somnis vitals (Sisena improvisació)

    Download
 20. PLENA MADURESA - Locució Setè Somni (Jacint Verdaguer)

    Download
 21. PLENA MADURESA - Somnis infinits (Rutina)

    Download
 22. PLENA MADURESA - Somnis de serenitat (Setena improvisació)

    Download
 23. ONÍRICA II

    Download
 24. TRÀILER (2')

    Download
 
 
 
 
Tracks Onírica Cd Extres (octubre 2023):
 
 1. Ambient sonor entrada a sala piano+efectes (maig 2023)

    Download
 2. Ambient sonor entrada a sala piano sense efectes (maig 2023)

    Download
 3. Improvisacions amb ambients

    Download
 4. Improvisacions només piano

    Download
 5. Ambient sonor entrada a sala pianos+efectes (octubre 2023)

    Download
 6. Ambient sonor entrada a sala pianos sense efectes (octubre 2023)

    Download

 

 
 
Fitxa artística i tècnica del Cd:
 

 

Espectacle Onírica